pldaendenoruuk

BADANIA KIEROWCÓW

 • możliwość wydania orzeczenia podczas jednej wizyty, jeżeli będą wszystkie niezbędne dokumenty i badania

 Oferta jest skierowana dla:

 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców samochodów uprzywilejowanych: OSP, PSP, policji, pogotowia
 • kierowców zawodowych
 • amatorów
 • kierowców, którym upływa termin ważności prawa jazdy: amatorzy i kierowcy samochodów uprzywilejowanych

Do wykonania badania niezbędne są:

 • dowód osobisty,  paszport lub prawo jazdy
 • okulary lub soczewki, jeżeli badany je używa podczas kierowania pojazdem
 • proteza lub inne dodatki, jeżeli badany je używa podczas kierowania pojazdem
 • pobranie ankiety kierowcy.pdf (należy nacisnąć na podkreślony wyraz) i uzupełnienie jej w domu lub w gabinecie przed badaniem. Ankietę mozna otrzymać również przed badaniem w gabinecie

Zakres badań kategorii A, AM, A1, A2, B, B1, B+E, T:

 • wszystkie badania są wykonywane na miejscu w gabinecie  
 • wyjątkowo potrzebne inne badania lub konsultacje w zależności od wskazań

Zakres badań kategorii C, D, C+E, D+E, kierowców samochodów uprzywilejowanych, w tym OSP, PSP, pogotowia:

 • badanie okulistyczne.pdf wg określonego wzoru
 • orzeczenie psychologiczne (psychotesty)
 • poziom cukru na czczo
 • badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (zazwyczaj wykonuje poradnia psychologiczna na podstawie specjalnego skierowania lub prośby)
 • wyjątkowo potrzebne są inne badania lub konsultacje w zależności od wskazań

Kierowca z chorobami przewlekłymi, w tym: z cukrzycą, padaczką, zaburzeniami neurologicznymi:

 • może uzyskać pozwolenie na kierowanie pojazdami pod określonymi warunkami w zależności od chorób i ich przebiegu
 • należy wziąć ze sobą wypisy ze szpitala, poprzednie konsultacje specjalistyczne, stosowane leki, dziennik pomiaru ciśnień i cukru, jeżeli są
 • kandydat lub kierowca z cukrzycą do kat. A, B powinien dostarczyć dziennik pomiarów cukru, ewentualnie konsultację diabetologiczną.pdf wg określonego wzoru, uzupełnioną przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy
 • kandydat lub kierowca z cukrzycą do kat. C, D, C+E, D+E, samochodu uprzywilejowanego powinien dostarczyć konsultację diabetologiczną.pdf wg określonego wzoru, uzupełnioną przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy
 • kandydat lub kierowca z padaczką powinien dostarczyć konsultację neurologiczną.pdf wg określonego wzoru, uzupełnioną przez lekarza neurologa

Terminowe prawa jazdy:

 • kategorie A, AM, B, T maksymalnie na okres 15 lat
 • kategorie C, D maksymalnie na okres 5 lat
 • podstawa prawna: ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r.

Jak przygotować się do badania lekarskiego?

 • mieć dowód osobisty lub paszport
 • wziąć okulary lub soczewki, jeżeli są używane
 • najlepiej być na czczo, ponieważ będzie badany poziom cukru we krwi lub mieć wykonane badanie cukru na czczo wcześniej w laboratorium
 • mieć ubrania, które łatwo można zdjąć, ponieważ do badania trzeba częściowo rozebrać się.  Proszę pamiętać o higienie osobistej, wtedy pacjent i lekarz czują się komfortowo podczas badania.
 • osoby niepełnoletnie (do ukończenia 18 r.ż.) muszą być w obecności rodzica lub opiekuna prawnego
 • należy wziąć ze sobą wypisy ze szpitala, sanatorium, poprzednie konsultacje specjalistyczne, stosowane leki, dziennik pomiaru ciśnień i cukru, jeżeli są. Szczególnie dotyczy to osób z chorobami przewlekłymi

Wartość usługi:

         określona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lipca 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 949

Miejsca badań i rejestracja:

 • Kościerzyna, ul. A. Piechowskiego 3, rejestracja 733 60 00 60 pon.-pt. 8.00-16.00. Przyjmuję w poniedziałki, wtorki, piątki i niektóre soboty
 • Ośrodek Zdrowia w Tuchomiu obok Bytowa, ul Jana III Sobieskiego 22, rejestracja 733 60 00 60. Dni badań: środy

Gabinety okulistyczne

w Kościerzynie:

 • ul. Piechowskiego 36, Kościerzyna, I piętro w Szpitalu Specjalistycznym, rejestracja tel. 686 01 66 lub 686 01 62
 • ul. Kościelna 10, Kościerzyna, rejestracja tel. 58 686 89 40 

w Bytowie

 • ul.Ks. dr B.Sychty 3, Bytów, tel. (59) 822 31 11

Wzory dokumentów do pobrania: